Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

Απίστευτο ! Τρώμε ανθρώπινες τρίχες , φτερά κότας , πάπιας και κέρατα αγελάδων


Aν διαβάσετε τα συστατικά στην ετικέτα κάποιας ζύμης , πιθανόν να βρήτε ένα συστατικό που αναφέρετε εκεί, ως L-κυστεΐνη. Αυτό είναι ένα αμινοξύ που προστίθενται σε πολλά ψημένα αγαθά ως βελτιωτικό ζύμης , προκειμένου να επιταχύνει τη βιομηχανική επεξεργασία.

Η L-κυστεΐνη είναι μια η οποία αποτελεί δομικό συστατικό των μαλλιών. Τι θα λέγατε αν το γλυκό ή πίτσα ή το ψωμί που τρώτε περιέχει... τρίχες ... κι όμως αυτό ήδη συμβαίνει. Το ίδιο αμινοξύ μπορεί να εξαχθεί και από άλλες πηγές, όπως το φτέρωμα των πτηνών , τα κέρατα αγελάδων ή από το πετρέλαιο. Μεγάλη "βιομηχανική" δραστηριότητα της τρίχας (sic) αναπτύσετε στην Κίνα , οι οποίοι προσφέρουν - έναντι αμοιβής ή έστω και ακούσια - τα μαλλιά τους ως συμπληρωματικό στη βιομηχανία τροφίμων.

Στις 18 Οκτωβρίου 2000 η Ursula Schleicher υπέβαλε γραπτή ερώτηση στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο για την παραγωγή και κατανάλωση L-κυστεΐνης από ανθρώπινα μαλλιά :

Η L-κυστεΐνη είναι ένα αμινοξύ το οποίο χρησιμοποιείται για την παρασκευή διαφόρων καλλυντικών προϊόντων. Η L-κυστεΐνη παράγεται με πολλούς τρόπους: μέσω ζύμωσης στη Γερμανία, μέσω σύνθεσης και βιομετατροπής στην Ιαπωνία, από πούπουλα κοτόπουλων στη Γαλλία και μέσω υδρόλυσης ανθρώπινων μαλλιών στην Κίνα. Η L-κυστεΐνη που παράγεται από ανθρώπινα μαλλιά είναι η πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη.

Το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας για τα καλλυντικά προϊόντα (76/768/ΕΟΚ) περιλαμβάνει κατάλογο των ουσιών που δεν πρέπει να περιέχονται στα καλλυντικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων και το νούμερο 416: κύτταρα, ιστοί ή προϊόντα ανθρώπινης προέλευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω στη διάθεσή μου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει, μέσω της χορήγησης άδειας κατ' εξαίρεση, να επιτρέψει την παραγωγή L-κυστεΐνης από ανθρώπινα μαλλιά.

1. Έχει συνεκτιμήσει η Επιτροπή κατά την εξέταση της εν λόγω άδειας, εκτός από τις επιστημονικές και τις δεοντολογικές πτυχές του θέματος;

2. Είναι η Επιτροπή πληροφορημένη σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες συλλέγονται τα ανθρώπινα μαλλιά στη Κίνα;

3. Εξετάζεται το ενδεχόμενο παραγωγής L-κυστεΐνης από ανθρώπινα μαλλιά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή υπάρχει η πρόθεση να εισάγεται από την Κίνα η L-κυστεΐνη που παράγεται κατ' αυτόν τον τρόπο;


Η απάντηση του κ. Liikanen εξ ονόματος της Επιτροπής του ευρωπαϊκού κοιοβουλίου :


Η χρήση αμινοξέων από ανθρώπινα μαλλιά ως συστατικών καλλυντικών προϊόντων απαγορεύθηκε από την οδηγία 95/34/ΕΚ της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 1995 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων II, III, VI και VII της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα γιατί μπορεί να μεταδώσουν την νόσο των Creutzfeldt-Jakob, την ανθρώπινη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια, καθώς και ορισμένες ιώσεις. Με τη γνωμοδότηση που ενέκρινε στις 28 Ιουνίου 2000, η Επιστημονική Επιτροπή για τα Καλλυντικά Προϊόντα και τα μη Εδώδιμα Προϊόντα (ΕΕΚΠΜΕΠ) πρότεινε την τροποποίηση της καταχώρησης 416 του παραρτήματος II της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ, ώστε να επιτρέπεται η χρήση αμινοξέων από υδρόλυση ανθρώπινων μαλλιών. Η αξιολόγηση της ασφάλειας βασίζεται σε σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και έχει ληφθεί υπόψη ο ενδεχόμενος κίνδυνος μετάδοσης της νόσου Creutzfeldt-Jakob, της ανθρώπινης σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας, καθώς και ορισμένων ιώσεων από τη χρήση ανθρώπινων μαλλιών για την παραγωγή αμινοξέων.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο τροποποίησης, με την έγκριση οδηγίας της Επιτροπής για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της καταχώρησης 416 του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ ως εξής: 416. Κύτταρα, ιστοί ή προϊόντα ανθρώπινης προέλευσης. Ωστόσο, τα αμινοξέα που προέρχονται από υδρόλυση ανθρώπινων μαλλιών μπορούν να χρησιμοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόστηκε η ακόλουθη μέθοδος και πιστοποιήθηκε από τον κατασκευαστή: Υδρόλυση με HCl (> 20 % σε όλη τη διαδικασία) για τουλάχιστον 6 ώρες σε 100° C.
Πρέπει να τονιστεί ότι η οδηγία 76/768/ΕΟΚ έχει ως στόχο να εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία καλλυντικών προϊόντων στην Κοινότητα, διαφυλάσσοντας παράλληλα τη δημόσια υγεία.

Όσον αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες συλλέγονται τα ανθρώπινα μαλλιά στη Κίνα, η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι η μόνη οικονομική πηγή ανθρώπινων μαλλιών για την παραγωγή αμινοξέων είναι τα κομμωτήρια. Όσον αφορά την παραγωγή L-κυστεΐνης από ανθρώπινα μαλλιά, η Επιτροπή δεν γνωρίζει καμία εταιρεία που προτίθεται να εφαρμόσει αυτή τη μέθοδο παρασκευής στην Κοινότητα.


Διαβάζουμε όμως στην Οδηγία 2010/69/EE της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2010 να αλλάζουν κάποια δεδομένα :

Η EFSA αξιολόγησε τις πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της χρήσης της L-κυστεΐνης (E 920) σε ορισμένα τρόφιμα που προορίζονται για βρέφη και νήπια. Η EFSA συμπέρανε, στη γνώμη που εξέδωσε στις 26 Σεπτεμβρίου 2006 [13], ότι η προτεινόμενη χρήση της σε μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά (ιδίως βρεφικά μπισκότα) για βρέφη και νήπια δεν προκαλεί ανησυχία ως προς την ασφάλεια. Τα μπισκότα για βρέφη και νήπια απαιτείται να έχουν κατάλληλη σύσταση, συμπεριλαμβανομένης της ελεγχόμενης περιεκτικότητας σε σάκχαρα και λιπαρά. Ωστόσο, τα μπισκότα με χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι περισσότερο εύθρυπτα και ενέχουν συναφή κίνδυνο πνιγμού και ασφυξίας, εάν σπάσουν μέσα στο στόμα του παιδιού. Η L-κυστεΐνη λειτουργεί ως βελτιωτικό ζύμης για να ελέγχεται η υφή του τελικού προϊόντος. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να εγκριθεί η χρήση της L-κυστεΐνης σε μπισκότα για βρέφη και νήπια σε επίπεδο ΕΕ.


Γνωρίζουμε ότι οποιαδήποτε υδρογονωμένη πρωτεΐνη, όπως η υδρογονωμένη ζελατίνη περιέχει μια ορισμένη ποσότητα ακατέργαστου γλουταμινικού οξέος(MSG), ασπαραγινικό οξύ και μια ποσότητα L-κυστείνη, όλες αυτές αναγνωρίζονται ως νευροτοξικές από τους νευρολόγους.


Το τι εννοούν "νευροτοξικές" νομίζω είναι εύκολο να το μάθει κανείς ...


Άφοβα λοιπόν μπρούμε να φάμε "τρίχες", "κέρατα" και υποπροΙόντα "πετρελαίου" ... Σε λίγο θα μας ταϊζουν και απόβλητα ... επεξεργαζμένα βεβαίως -βεβαίως !

ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου